Projekt: Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum

Fotografii w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Wartość: 31 150 000,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 2 424 757,67 PLN

 

Jednostka Realizująca: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 

Realizacja: 20-07-2018 do 30-06-2021

 

Opis projektu:

Inwestycja realizowana w ramach projektu polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, modernizacji systemu grzewczego i zastosowaniu nowoczesnego systemu zarządzania budynku określony na podstawie audytu energetycznego.

Zakres prac dot. termomodernizacji zaplanowany w projekcie obejmuje następujące zabiegi:

1. Docieplenie ścian zewn. (od wewnątrz)

2. Ocieplenie dachu wełną mineralną wraz z wymianą konstrukcji.

3. Ocieplenie podłogi na gruncie po uprzedniej likwidacji warstw podłogowych parteru.

4. Wymiana okien zewnętrznych

5. Wymiana, montaż okien dachowych

6. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe

7. Zmiana sposobu ogrzewania obiektu poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (węzeł cieplny) z opomiarowaniem i regulacją.

8. Wykonanie nowej instalacji c.o. (podłogowego i tradycyjnego, grzejnikowego). Zastosowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, zaworów

odcinających, automatycznych odpowietrzników na pionach oraz licznika ciepła.

8. Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej na centralny zasilany z węzła cieplnego.

9. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła spełniającej wymagania WT 2021 zasilanej z węzła cieplnego.

10. Modernizacja oświetlenia wbudowanego na nowoczesny system oświetleniowy typu LED.

11. Wykonanie systemu automatyki budynkowej BMS do sterowania instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Niezbędnym elementem projektu są tzw. roboty towarzyszące (przygotowawcze i wykończeniowe) tj. demontaże, przygotowanie podłoża, izolacje przeciwwilgociowe, montaż parapetów, instalacji odgromowej itp.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 14:58:43
ADAM MICHALUK
 Edycja
2019-05-10 15:01:54
ADAM MICHALUK
 Edycja
2019-05-10 14:55:25
ADAM MICHALUK
 Publikacja