BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego
DYREKTOR MDK „DOM HARCERZA” IM. PROF. A. KAMIŃSKIEGO W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL – INSTRUKTOR TEATRU

8/18 ETATU

 

1. Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek: teatrologia,

lub studia magisterskie na kierunku teatralnym z przygotowaniem pedagogicznym lub studia

magisterskie humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe / kurs

kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia zespołów teatralnych

Niekaralność

Znajomość pracy na stanowisku nauczyciela

 


2. Wymagania dodatkowe

1. Poszukujemy nauczyciela z pasją, aktywizującego dzieci i młodzież, umiejącego zaszczepić pasję do teatru

2. Pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność i dyspozycyjność

3. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

5. Umiejętności organizacyjne

 

 

 

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w godzinach popołudniowych,

rekrutacja dzieci i młodzieży na zajęcia


4. Warunki pracy i płacy:

Umowa o pracę na czas określony na podstawie KN

Rozpoczęcie pracy: 01.09.2019 r.

Miejsce pracy: MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1

 

5. Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w sekretariacie MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1, 31 – 462 Kraków

lub mailowo: sekretariat@mdk-lotnicza.pl do dnia 31.05.2019 r.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458)”

 


7. Ilość etatów
8/18 etatu

 

Dyrektor

Mieczysław Czytajło

MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego ()