BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

 

Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Nr ref. 03/2019

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

 

1. Wojciech Ochoński – Kraków

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do zatrudnienia wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania formalne i osiągnęła wymagany wynik z przeprowadzonej oceny dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Dyrektor Krzysztof Kowal