BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
DYREKTOR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
ul. Dietla 70; 31-073 Kraków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
konserwator z uprawnieniami technicznymi

 

Wymagania formalne:

 

Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Niekaralność.

Uprawnienia SEP 1 kV.

Badania wysokościowe do 3 m.

 

Wymagane dokumenty:

 

- podanie o pracę, CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres sekretariat@sp16.com.pl lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

 

Ilość etatów:
1 etat. 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()