Dokument archiwalny

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15

16 czerwca 2019 r.AKTY PRAWNE

 

 

 

Uchwała nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (z późn. zm.).

 

 

Uchwała nr XIV/262/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Nr XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 roku.

 

 

Uchwała nr XIV/263/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego.

 

 

Uchwała nr XIV/264/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. powołania Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 r.

 

 

Zarządzenie Nr 1174/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie trybu powiadamiania wyborców o miejscu i czasie udostępnienia spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 r.

 

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-04 11:47:50
ROBERT ROLKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-05-27 10:42:54
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-05-06 09:16:44
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-05-06 09:15:31
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-04-26 08:57:00
ROBERT ROLKA
 Publikacja