BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA PRACY

portier/portierka


 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy, w trzyzmianowym rozkładzie czasu pracy.

3. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

4. CV należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 lub mailowo na adres: kadry@dpskrakowska.krakow.pl

 

 

Dyrektor

Marzena Samek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 portier/portierka