Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

762

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na rzecz [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Izabela Sokołowska Inspektor Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną oraz Wykonywania Uprawnień Właścicielskich/Wydział Skarbu Miasta] nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie

załącznik nr 1

2019-04-09

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ