BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Starszy Informatyk w Dziale Informatyki

(Nr ref. 24-19) – 1 etat

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 

 

1. Marcin Sułkowski     Kraków

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat spełnił wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.