Dokument archiwalny

 

 

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

Komunikat Urzędu Miasta Krakowa w sprawie wypłaty diet za pracę w obwodowych komisjach wyborczych

 

Urząd Miasta Krakowa informuje, że wypłata diet za pracę w obwodowych komisjach wyborczych rozpocznie się 19 czerwca 2019 r. W tym dniu zostaną przekazane polecenia przelewu należności z tytułu diet. Osoby, które nie podały numeru konta, mogą należności odbierać w punktach kasowych banku PKO Bank Polski S.A. Ich lista jest dostępna tutaj.

 

Przypominamy, że przy wypłacie świadczeń należy przedstawić w banku dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).


 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, wraz z załącznikami zawierającymi składy obwodowych komisji wyborczych

 

Alfabetyczny wykaz osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych w Krakowie

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych (Nr 23)

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych (Nr 24)

 

Harmonogram pierwszych spotkań obwodowych komisji wyborczych

 

Prezentacja ze szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych

 

TRASY PRZEWOZU KART DO GŁOSOWANIA I SPISÓW WYBORCÓW do obwodowych komisji wyborczych w sobotę 25 maja 2019 r.

 


INFORMACJA PRAKTYCZNA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W OBWODACH ODRĘBNYCH

 

W związku z faktem, że członkowie komisji obwodowych, składających się z 5 osób, winni pracować w składzie 2/3 powołanego składu, a więc w składzie 4-osobowym i mają bardzo ograniczoną możliwość oddania swojego głosu, stąd też konieczność przebywania w lokalu wyborczym przez cały dzień w prawie maksymalnym składzie w praktyce uniemożliwia przejazd do "macierzystego” obwodu głosowania i oddanie głosu - ze względów czasowych.

Prosimy zatem uprzejmie członków takich obwodowych komisji wyborczych o rozważenie możliwości pobrania zaświadczeń o prawie do głosowania i głosowania w tych obwodach odrębnych na podstawie tych zaświadczeń. Zaświadczenia można uzyskać do 24 maja 2019 r. we właściwym urzędzie gminy (w Krakowie – w Urzędzie Miasta Krakowa: Al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2, Wydział Spraw Administracyjnych).

 


 

Przypominamy, że w sobotę 25 maja 2019 r. po zamknięciu lokalu wyborczego należy pozostawić na drzwiach do budynku informację: "Obwodowa Komisja Wyborcze Nr ... w Krakowie informuje, że w dniu 26 maja 2019 r. rozpoczyna pracę o godz. ....". Odpowiedni formularz zostanie dostarczony z materiałami wyborczymi w przeddzień wyborów.

 


 

Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania przez niektóre obwodowe komisje wyborcze

 

Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zgody na stosowanie urny pomocniczej przez niektóre obwodowe komisje wyborcze

 

Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania przez niektóre obwodowe komisje wyborcze 

 


 

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

• Przewodniczący komisji – 500 zł,

• Zastępca przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.

 

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.