BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

                                                                                                                                                                         Kraków, 4.03.2019 rok

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko :

pracownik socjalny

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

b) Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

2. Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

3. Praca w godzinach: 7.30-15.30 oraz 11.00-19.00.

 

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Krakowie.

ul. Łanowa 41.

 

5. Ilość etatów - 1

 

 

Dokumenty ( list motywacyjny, CV, dyplom w zawodzie lub inny dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego ) należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul .Łanowa 41 lub mailowo na adres: sekretariat@dpslanowa41.pl

 

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 ()