BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 119 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel FIZYKI


1. Wymagania formalne

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe

 • kwalifikacje do nauczania fizyki


3. Zakres obowiązków

 • nauczanie fizyki w klasach 7, 8


4. Warunki pracy i płacy:

 • zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 6/18,
 • umowa od zaraz na zastępstwo, na czas nieobecności pracownika
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 119, 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 1


5. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 • zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres szkola@sp119.pl lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do 15 marca 2019 roku.


7. Ilość etatów
6/18

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 119

Henrietta Bicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (fizyki)