Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2019-03-27 08:10:06

AKTY PRAWNE

 

 

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 24 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) - wraz z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do postanowienia

 

Uchwała Nr 7/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 235)

 

Uchwała Nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 237)

 

Uchwała Nr 19/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (M.P. poz. 258) 

 

Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (M.P. poz. 261)

 

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267)

 

Uchwała nr 9/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 268)


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-30 13:32:44
MAREK MIROSŁAWSKI
 Przeniesiono do archiwum
2019-05-20 08:30:08
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-26 10:33:34
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-19 08:30:14
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-15 13:40:59
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-11 13:50:43
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-08 09:48:30
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-03-29 14:56:46
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-03-27 08:10:06
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-03-22 11:55:25
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-03-15 16:15:50
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-03-14 15:55:53
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-03-04 14:47:19
MAREK MIROSŁAWSKI
 Publikacja