BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 

1. Joanna Buczek Wawrzeńczyce


2. Katarzyna Figiel Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatki spełniły wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatki posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tych stanowiskach.