BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłasza nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko:

 

KSIĘGOWY w Wydziale Finansów

(wymiar etatu: 1; liczba stanowisk pracy: 1)

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KM PSP w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

 

 

 

 

Szczegółowe informace dostępne są w załączniku:

1. Nabór w celu zastępstwa - księgowy w Wydziale Finansów w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie

 

 

Wynik naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko księgowy w Wydziale Finansów w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie