BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Podinspektor w Dziale Warunków

(Nr ref. 07-19)

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 


1. Agnieszka Oleksa  Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Agnieszka Oleksa spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.