BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na stanowisko:

Podinspektor – Ogrodnik miejski w Wydziale Zieleni – 3 etaty

(Nr ref. 4-ZZM-2019)

W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ w KRAKOWIE

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano:

 

Imię i nazwisko               Miejsce zamieszkania

 

1. Piotr Harowicz                                 Kraków

2. Anna Lewanowicz - Domino               Kraków

3. Mateusz Biadała                             Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrani kandydaci spełnili wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Podinspektor – Ogrodnik miejski w Wydziale Zieleni – 3 etaty. Kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku oraz zdobyli największą ilość punktów w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.