BIP MJO - Instytut Kultury Willa Decjusza

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA

OGŁASZA NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

 

Wykonywane czynności:

- opracowanie strategii komunikacyjnej dla nowej instytucji kultury,

- promowanie i dokumentowanie działań PR za pomocą dostępnych technologii,

- planowanie bieżących działań z zakresu media relations dla Instytucji i poszczególnych programów,

- pozyskiwanie środków sponsorskich na realizację programów;

- tworzenie i aktualizacja baz kontaktów;

- utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami, sponsorami i władzami lokalnymi, ośrodkami naukowymi, itd.

- organizacja wydarzeń medialnych, przygotowywanie raportów medialnych i CSR.

 

Oferujemy:

- pracę w nowopowstałej Instytucji Kultury,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

- pracę w wymiarze 4/5 etatu,

- wynagrodzenie 2500 zł brutto.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- pozytywnego nastawienia i chęci do pracy,

- dyspozycyjności.

 

Mile widziane:

- doświadczenie w branży,

- gotowości do podjęcia zatrudnienia w nieodległym terminie.

 

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

- CV,

- list motywacyjny,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Instytut Kultury Willa Decjusza zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Termin i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać do 15 czerwca 2019 roku na adres rekrutacja@willadecjusza.pl. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Instytucie Kultury Willa Decjusza - samodzielne stanowisko ds. komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu