BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 149
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 149
ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
SPRZĄTAJĄCA


1. Wymagania formalne

 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

2. Wymagania dodatkowe

 • pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość
 • doświadczenie w pracy osoby sprzątającej
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności organizacyjne
 • punktualność


3. Zakres obowiązków

 • utrzymanie czystości korytarzy i sal lekcyjnych zgodnie z przydzielonym rejonem


4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy 3/4 etatu (w godzinach popołudniowych)
 • zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto wg III kategorii zaszeregowania w wysokości 1440 zł, dodatek za wieloletnią pracę, premia zgodnie z Regulaminem Premiowania obowiązującym u pracodawcy
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków
 • rozpoczęcie zatrudnienia : 1 marca 2019 roku


5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę
 • CV
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)


6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy przesłać do 22.02.2019 r. na adres mailowy: sp149@edukonekt.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły (7:30-15.30). O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 


7. Ilość etatów - 3/4 etatu


Dyrektor  mgr Maria Kuzak

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 149 ()