BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM K.I.GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIELA RYTMIKI


1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe mgr. z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek dający kwalifikacje prowadzenia zajęć rytmiki wczesnoszkolnej.


2. Wymagania dodatkowe
Doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi.


3. Zakres obowiązków
Prowadzenei zajeć rytmicznych z dziećmi.


4. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 4/18 etatu.


5. Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Beskidzka 30 lub mailowo: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 25 stycznia 2019 r.

 

 

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury

im. K.I. Gałczyńskiego

Teresa Grzybowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - nauczyciel rytmiki