BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 4
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SEKRETARIAT


1. Wymagania formalne
- wykształcenie średnie lub wyższe

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- mile widziane doświadczenie w pracy w placówce oświatowej na podobnym stanowisku2. Wymagania dodatkowe

- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel, poczta elektroniczna,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych,

- łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

- dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, cierpliwość, odporność na stres.3. Zakres obowiązków

- Prowadzenie sekretariatu

- Obsługa systemu OBIEG, SMOK, OMIKTOR, nowe SIO, Archivo, Universo

- Przyjmowanie i wprowadzanie deklaracji do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

- Przygotowywanie dokumentacji egzaminów zewnętrznych.

- Prowadzenie rekrutacji do szkoły,

 

4. Warunki pracy i płacy:

- umowa na okres próbny w perspektywie umowa na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia

- oświadczenie o niekaralności.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 16 stycznia - osobiście lub pocztą na adres:

ul. Podbrzezie 10

31-054 Kraków

lub emailem:

zsm4@wp.pl
7. Ilość etatów - 1 etat

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).


Dyrektor

mgr inż. Joanna Kawala

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ()