BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

                                                                                                                                                               Kraków, 14.12.2018 rok

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko :

pokojowa

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie minimum podstawowe.

b) Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

2. Wymiar czasy pracy – pełny etat.

 

3. Praca zmianowa w godzinach: 7.00-15.00, 12.00-20.00.

 

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,

ul. Łanowa 41.

 

 

Dokumenty (list motywacyjny, CV) należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul .Łanowa 41 lub mailowo na adres sekretariat@dpslanowa41.pl

 

 

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 ()