BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR  Szkoły Podstawowej nr 123
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
psycholog szkolny

1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe z psychologii dziecięcej

2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków
obowiązki psychologa szkolnego


4. Warunki pracy i płacy:

zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

 

zatrudnienie na umowę o pracę,

 

umowa na czas określony do 21.06.2019r.5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

 

kserokopia świadectw pracy

 

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

 

oświadczenie o niekaralności6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

7. Ilość etatów
11/22 etatu
Dyrektor

mgr Marta Dębosz-Warchoł

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (psycholog 2018/2019)