BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Dyrektor Krakowskiego Forum Kultury ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Promocji i Sprzedaży Biletów – umowa na zastępstwo

 

Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 

I. Wymagania

1. Wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie reklamy, marketingu, sprzedaży.

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane w pracy w instytucji kultury (min. 1 rok).

3. Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu i obsłudze klientów, umiejętności budowania i utrzymywania relacji.

4. Praktyczna znajomość efektywnych technik sprzedaży biletów.

5. Znajomość obsługi systemów do organizacji widowni, sprzedaży i rezerwacji biletów np. EuroBilet.

6. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i drukarki biletowej.

7. Znajomość najnowszych trendów oraz narzędzi promocyjnych i marketingowych.

8. Umiejętność samodzielnego koordynowania projektów i działań promocyjnych.

9. Umiejętność tworzenia, redagowania i korekty tekstów, tzw. „lekkie pióro”

10. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

11. Umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet).

12. Zdolności perswazyjne i negocjacyjne.

13. Kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.

14. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów zawodowych.

15. Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywanie zadania, dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość.

16. Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań.

17. Dyspozycyjność.

18. Zainteresowanie sferą kultury i sztuki.

19. Wysoka kultura osobista.

 

 

II. Zakres obowiązków

1. Aktywna sprzedaż i rezerwacja biletów na wydarzenia kulturalne i edukacyjne.

2. Pozyskiwanie nowych odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz tworzenie, rozwój i aktualizacja baz kontaktowych w celach informacyjno-sprzedażowych.

3. Sporządzanie raportów.

4. Przygotowywanie i dystrybucja ofert.

5. Koordynacja i realizacja działań promocyjnych, kampanii reklamowych i informacyjnych.

6. Współpraca z mediami, partnerami, instytucjami, firmami zewnętrznymi.

7. Pozyskiwanie partnerów i sponsorów.

8. Tworzenie, koordynacja produkcji i dystrybucja materiałów promocyjnych.

9. Tworzenie tekstów promocyjnych i reklamowych.

10. Dbanie o pozytywny wizerunek instytucji oraz dobre relacje z odbiorcami i partnerami.

 

 

III. Warunki pracy i płacy

1. Rodzaj umowy − umowa na zastępstwo

2. Wymiar czasu pracy – pełny etat.

3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.

4. Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury.

 

 

IV. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 - w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: KOORDYNATORA PROMOCJI I SPRZEDAŻY BILETÓW”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl

2. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

3. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

VI. Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1. Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl , mail: kfk@krakowskieforum.pl ; tel. +48 12 422 08 14.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów kandydata. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z wewnętrznych regulacji administratora. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.

6. KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - KOORDYNATOR PROMOCJI I SPRZEDAŻY BILETÓW