Wersja dokumentu z dnia 2019-01-02 12:42:50

Jerzy Muzyk - II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

 


Jerzy Muzyk

Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
Pokój 102
Telefon: 12 616 1305, 12 616 1303

e-mail: Jerzy.Muzyk@um.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, po aplikacji sędziowskiej, zakończonej egzaminem sędziowskim w 1990 roku.

 

 

W latach 1990–1991 członek orzekający w Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego.

W okresie od 1991 do 2003 roku związany ze środowiskiem ubezpieczeniowym, w tym również jako Dyrektor TUiR WARTA S.A. Oddział w Krakowie.

Od 2003 do 2005 roku pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki.

 

Od 2006 roku do chwili powołania prowadził własną Kancelarię Radcowską.

 

Z dniem 27 sierpnia 2018 roku powołany na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

 


 

 

 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

 

1. Wydziału Architektury i Urbanistyki,

2. Biura Planowania Przestrzennego,

3. Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,

4. Wydziału ds. Jakości Powietrza,

5. Wydziału Geodezji,

6. Wydziału Kształtowania Środowiska,

7. Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji

 

 

Sprawuje nadzór nad:

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

Sprawuje nadzór nad następującymi spółkami:

 

1. Agencja Rozwoju Miasta

2. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

Sprawuje nadzór nad następującymi fundacjami:

 

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 3150/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa

 

 

Zarządzenie nr 3149/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1434/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

 

 

Zarządzenie nr 3148/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-21 14:16:22
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-02-18 09:04:42
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-01-28 13:58:41
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-07-30 09:27:27
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-01-11 10:21:28
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-01-11 10:19:54
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-01-04 12:39:32
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-01-04 11:48:48
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-01-02 12:42:50
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-01-02 12:41:27
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-11-26 08:04:10
IZABELA HAUPT
 Publikacja