BIP MJO - Przedszkole Nr 93
Wersja dokumentu z dnia 2020-03-27 19:03:15

Informacje organizacyjne

Samorządowe Przedszkole nr 93, im. Juliana Tuwima w Krakowie, os. Krakowiaków 18 funkcjonuje od 1 września 1952r. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym. Otoczone jest ogrodem z placem zabaw i dużą ilością zieleni.

 

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały:

• grupa I 3-latki

• grupa II 4-latki

• grupa III 5-latki

• grupa IV 6-latki - klasa "0"

 

Zajęcia dodatkowe:

• Zajęcia taneczne dla wszystkich dzieci – Szkoła Tańca „Pasja”,

• Gimnastyka korekcyjna,

• Rytmika,

• Język angielski prowadzony przez nauczyciela przedszkola,

• Religia,

• Zajęcia logopedyczne.

Realizowane są również:

Programy własne:

1. „Małe dziecko i otoczenie” – Pogram wychowania przedszkolnego. Anna Trela

2. „Kraków Krakowiaczek to Ja” – Program edukacji Regionalnej. Genowefa Górecka, Ewa Lis (II miejsce KO i wyróżnienie UM Krakowa)

3. „Dobrze razem nam ze sobą” – Program wychowawczy. Genowefa Górecka, Ewa Lis

4. „Dziecko w świecie przyrody” – Program edukacji przyrodniczej dla dzieci przedszkolnych. Marzena Czajka, Barbara Strzelec

 

Projekty edukacyjne:

1. „Ja to mały obywatel” – Kreatywny nauczyciel MCDN –Genowefa Górecka, Ewa Lis (wyróżnienie)

2. „Książka – świat wokół nas”- baśnie, bajki, opowiadania, rymowanki, wierszyki i nie tylko. Genowefa Górecka

3. „Zabawy słowem ćwiczenia logopedyczne” wspieranie rozwoju mowy dzieci przedszkolnych. Genowefa Górecka

4. „Wiosna piękna i radosna” Ewa Lis

5. „Mali kucharze, to my” Marzena Czajka

6. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” Genowefa Górecka, Ewa Lis.

 

Programy prozdrowotne:

• „Mamo, tato wolę wodę”

• „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

• „Czyste powietrze wokół nas”

• „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.

 

Proponujemy zajęcia i spotkania pomagające rozwijać talenty i zainteresowania dzieci

• Spotkania ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną.

• Spotkania z Policją.

• Warsztaty z Domem Kultury „ARTzona” oraz Kinem Sfinks.

• Teatr interaktywny AR – TE, Teatr Ludowy, Teatr Groteska (spotkania z aktorami)

• Współpraca z Domem Harcerza.

• Współpraca z bibliotekami os. Zgody i os. Górali.

• Współpraca z Szkołą Podstawową im. św. W. Pallottiego oraz Szkołą Podstawową Nr 88

• Stała współpraca z NCK.

• Współpraca z słuchaczkami Medycznego Studium im. S. Leszczyńskiej w Krakowie.

• Igrzyska sportowe Stadion Hutnika, Tauron Arena, Stadion Wandy.

• Organizowanie konkursów przedszkolnych dla dzieci oraz ich rodziców.

• Wycieczki: Kopalnia Soli w Bochni, w Wieliczce, Gospodarstwo Ekologiczne - Niezwojowice

• Lekcje muzealne na Wawelu.

• „Poznajemy ciekawe zawody naszych rodziców” – współpraca z rodzicami.

 

Nasze przedszkole współpracuje z:

• Domem Kultury CK Norwida,

• Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym,

• Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

• Teatrem Ludowym , Groteska,

• Krakowską Medyczną Szkołą Policealną nr 1 im. S. Leszczyńskiej,

• Policją,

• Strażą Miejską,

• Towarzystwem Nasz Dom Góra Grosza,

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

• Akademią Sportu Progres Com Com Zone,

• Nowohuckim Centrum Kultury,

• Bibliotekami krakowskimi,

• Domami kultury, innymi przedszkolami,

• Szkoła Podstawowa im. Ks. W. Pallottiego,

• Szkołami Podstawowymi nr 87 oraz nr 88,

• Tauron Arena,

• Ośrodkiem dla ofiar przemocy w Rodzinie.

 

W naszym Przedszkolu Rodzice chętnie włączają się w różnorodne działania:

 • szycie strojów na przedstawienia;
 • udział w corocznym Rodzinnym Kolędowaniu
 • wystawianie teatrzyków Rodzice Dzieciom - Teatrzyk dla dzieci (Rzepka, W Bańkowicach Mydlanych);
 • udział w konkursach Rodzinnych (konkurs fotograficzny, konkursy plastyczne przestrzenne:
  • szopek,
  • ozdoby choinkowe,
  • choinek,
  • wielkanocny baranek,
  • cudaki z warzyw,
  • jesienne skrzaty,
  • zabawka ekologiczna,
  • zwierzaki i ptaki z warzyw,
  • poetyckich: wiersze o regionach, o wietrze);
 • współudział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole;
 • pomoc w organizacji uroczystości;
 • przedstawianie ciekawych zawodów (rodzice dzieci);
 • koncerty muzyczne (akordeon, saksofon, flet);
 • pokaz lekcji gimnastyki artystycznej ( mama – trener gimnastyki artystycznej);
 • oprowadzanie po Krakowie (tato - przewodnik);
 • stadion żużlowy – pokaz jazdy na motorach, zabawy na boisku (tato dziecka);
 • zaproszenie grupy na lody i zabawy w ogródku Santorini;(rodzice dziecka)
 • pokaz udzielania pomocy przedmedycznej ( ratownik medyczny - mama dziecka)

 

Zakres działania.

Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

Nasze przedszkole jest placówką, która przede wszystkim:

• przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,

• umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom

• udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej – logopedycznej.

• stara się rozpoznać predyspozycje i zainteresowania dziecka oraz doskonalić je i promować w przedszkolu i poza placówką.

• zapewnia systematyczną obserwację i diagnozę umiejętności dziecka oraz dostosowane do jego poziomu i możliwości formy pracy indywidualnej.

• wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

• stwarza dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, poznawania otaczającej rzeczywistości i osiągnięcia samodzielności w działaniu.

• sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

• umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej,

• zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki.

• współdziała z rodziną w wychowaniu dziecka,

 

Zapewniamy:

• życzliwą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa Dzieci i Rodziców,

• wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

• całkowitą opiekę, wychowanie i kształcenie w przestronnych, kolorowych salach do nauki i zabawy,

• smaczne ,domowe posiłki – własna kuchnia

• korzystanie z ogrodu wyposażonego w sprzęt rekreacyjny,

• możliwość uczestnictwa dzieci w dodatkowych zajęciach: język angielski, taniec towarzyski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia wszystkie zajęcia prowadzone przez kwalifikowaną kadrę specjalistów w swoich dziedzinach.

 

Proponujemy:

• bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych,

• różnorodne, liczne wycieczki,

• wyjścia do kina, teatru, muzeum,

• spotkania z „Ciekawymi Ludźmi”,

• zapoznajemy dzieci z historią i tradycjami Naszego pięknego miasta Krakowa.

 

Ponadto:

• podkreślamy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego wychowanka,

• wyrównujemy szanse edukacyjne każdego dziecka,

• wprowadzamy dzieci w świat najważniejszych wartości: dobra, piękna i prawdy,

• uczestniczymy w konkursach organizowanych przez różne instytucje,

• jesteśmy otwarci na propozycje, sugestie i potrzeby Dzieci i Rodziców.

 

Nasze przedszkole chętnie uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych:

• „Nakręć się” – akcja zbierania nakrętek dla Mikołaja i Dominika

• „Makulatura” – segregacja odpadów.

• „Góra grosza”.

• „Ekologicznie – praktycznie” – pojemnik na odzież używaną.

• Fundacja „Dobromir” – wspieranie chorych dzieci

• Wspieranie rodzin dzieci z Domu Przemocy w Rodzinie

• Zbieranie środków na operację serca dla Mateusza Kabały – akcja rodziców, dzieci i nauczycieli.

• „Podaruj książeczkę” – akcja zbierania książeczek dla chorych dzieci w Szpitalu S. Żeromskiego.

• „Uśmiech dla Leosia”- podarowanie mikołajowej niespodzianki dla chorego kolegi z naszego przedszkola.

• „Pomoc dzieciom Afryki” – zbieranie obuwia.

• „Polacy Rodakom na kresach” – zbieranie żywności.

 

Nasze Przedszkole promuje się w środowisku lokalnym:

• Nowohuckie Przeglądy Twórczości Artystycznej i Dzieci Przedszkolnych

• Rodzinne kolędowanie

• Występy z okazji Dni Nowej Huty

• Festyn Parafialny w Szkole św. W. Pallottiego

• Rodzice Dzieciom – występy rodziców dla dzieci z cyklu „Teatr Mamy i Taty”

 

Współpracujemy również ze szkołami pedagogicznymi:

1. W przedszkolu odbywają praktyki indywidualne dla studentów pedagogiki i psychologii

• Uniwersytetu Pedagogicznego,

• Akademii IGNATIANUM

• Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu

2. W ramach projektu International Kinder Garden 2013 roku przedszkole przyjmowało wolontariuszy z Columbii, Chin, Indii i Portugalii, umożliwiając im prowadzenie różnorodnych zajęć z dziećmi.

 

W przedszkolu znajdują sie:

• 4 sale w których odbywają się zajęcia w grupach,

• hol,

• szatnie dla dzieci,

• pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

• kuchnia.

 

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 

Struktura organizacyjna jednostki:

W Samorządowym Przedszkolu Nr 93 pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w skład której wchodzą:

 • nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin
  • 2 nauczycieli mianowanych,
  • 6 nauczycieli dyplomowanych,

 

W skład kadry niepedagogicznej wchodzą:

 • 3 pracowników kuchni,
 • pozostali pracownicy obsługi w tym:
  • 1 intendent
  • 1 pomoc nauczyciela,
  • 4 woźne oddziałowe,
  • 1 konserwator,
  • 1 ogrodnik.

 

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:


        • Grupa I: 3-latki poniedziałek 8:00-14:30, wtorek 8:00 – 14:30, środa 8:00 – 15:00, czwartek 8:00-14:30, piątek 8:00-14:30

        • Grupa II: 4-latki poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 6:00-16:00

        • Grupa III: 5-latki poniedziałek, wtorek, środa, czwartek , piątek 7:00-17:00

        • Grupa IV: 6-latki poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30-16:30

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-27 19:03:15
EWA LIS
 Edycja
2019-02-10 15:15:45
EWA LIS
 Edycja
2018-09-09 18:59:39
EWA LIS
 Edycja
2018-01-10 15:42:30
EWA LIS
 Edycja
2017-10-08 17:06:24
EWA LIS
 Edycja
2017-10-08 16:58:19
EWA LIS
 Edycja
2017-04-24 22:36:14
EWA LIS
 Edycja
2017-04-03 19:32:24
EWA LIS
 Edycja
2016-05-17 16:54:00
EWA LIS
 Edycja
2012-10-11 23:16:50
EWA LIS
 Edycja
2010-04-12 18:14:11
GENOWEFA GÓRECKA
 Edycja
2010-04-12 18:11:49
GENOWEFA GÓRECKA
 Edycja
2009-03-08 14:42:06
GÓRECKA GENOWEFA
 Edycja
2008-02-27 20:19:26
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-02-04 17:55:10
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:35:51
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:35:29
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:35:12
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:23:43
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:23:30
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:10:19
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:09:51
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 14:40:11
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 14:39:50
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 14:34:35
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-03 21:34:08
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-03 21:32:02
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-03 21:31:58
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:21:17
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:20:51
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:19:59
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:19:53
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:19:20
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:17:11
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:11:33
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:11:20
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:11:17
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:10:55
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:10:49
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:53:45
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:53:35
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:51:01
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:31:20
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2007-11-15 19:28:10
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2007-11-15 19:27:04
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja