Druk uchwalony nr 1330 (VIII kadencja)

Druk nr 1330
1330_niejawny -   PDF  

Skarga na Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/

Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2020-07-08
Projekt doręczony - 2020-07-08
tryb jednego czytania

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: