Druk uchwalony nr 1279 (VIII kadencja)

Druk nr 1279
1279 -   PDF  

Udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania. Raport o Stanie Gminy 2019 jest dostępny na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111327
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Wierzchosławski/

Pozytywna opinia prawna - Łukasz Herman
Data wpływu - 2020-06-15
Projekt doręczony - 2020-06-15
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2020-07-06  PDF  
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  
Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  
Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Opinia: Pozytywna 2020-06-29  PDF  
Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: