Druk uchwalony nr 702 (VIII kadencja)

Druk nr 702
0702_Nowohucka -   PDF  
0702_zał_wył_jawność -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-10-08
Projekt doręczony - 2019-10-10
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. GIBAŁA  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: