Druk uchwalony nr 666 (VIII kadencja)

Druk nr 666-R
0666-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi na Grzegórzkach
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Aleksander Miszalski/


Data wpływu - 2019-09-25
Projekt doręczony - 2019-09-25
I czytanie - 2019-09-25
II czytanie - 2019-10-09
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-10-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-10-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: