Druk uchwalony nr 146 (VIII kadencja)

Druk nr 146
0146 -   PDF  

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/

Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-12
tryb jednego czytania

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: