Druk uchwalony nr 2310 (VII kadencja)

Druk nr 2310
2310 -   PDF  
2310 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/

Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-13
I czytanie - 2017-11-08
II czytanie - 2017-11-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: