Druk uchwalony nr 1424 (VII kadencja)

Druk nr 1424
1424_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_24_MDB_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-11-22
Projekt doręczony - 2016-11-23
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-12-05  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta:

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-08 13:03:29
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2019-05-21 09:35:18
KONRAD SZUBA
 Edycja
2019-01-07 11:04:09
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2019-01-04 14:24:47
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-12-05 14:08:45
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-11-13 13:32:48
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-11-13 13:31:33
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Publikacja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2020-06-08