Druk uchwalony nr 1401 (VII kadencja)

Druk nr 1401
1401_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_1_MDB_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-11-22
Projekt doręczony - 2016-11-23
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-12-05  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: