Druk uchwalony nr 997 (VII kadencja)

Druk nr 997
0997 -   PDF  
0997_Zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2052 - zmiana nr 7 -   PDF  
0997_Zał. nr 2 WPW 2016-2052 - zmiana 7 -   PDF  
0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. A - zmiana 7 -   PDF  
0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. B1 - zadania strategiczne - zmiana nr 7 -   PDF  
0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. B2 - zadania programowe - zmiana nr 7 -   PDF  
0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. B3 - zadania dzielnic - zmiana 7 -   PDF  
0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. C - Zakresy całkowite - zmiana nr 7 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/

Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2016-06-21
Projekt doręczony - 2016-06-22
I czytanie - 2016-06-29
II czytanie - 2016-07-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-07-05
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-07-05
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2016-06-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: