Druk uchwalony nr 950 (VII kadencja)

Druk nr 950
0950 -   PDF  
0950_zał 2 do zarz 1320 z 2016 wersja utajniona -   PDF  
0950_zał_1_mapa -   PDF  
0950_zał_3_do zarz 1320 z 2016 -   DOC  
0950_zał_3_do zarz 1320 z 2016 -   PDF  
0950_zał_II_do Zarz 1320 z 2016 -   PDF  
0950_zał_III_do_Zarz -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-05-24
Projekt doręczony - 2016-05-27
I czytanie - 2016-06-08
II czytanie - 2016-06-29
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-06-14
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-16
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-27  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: