Druk uchwalony nr 198 (VII kadencja)

Druk nr 198
0198 -   PDF  

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Popiel/

Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-03-18
Projekt doręczony - 2015-03-18
tryb jednego czytania

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: