Projekty podjęte - VIII kadencja

Nr druku     Uchwała
492 UCHWAŁA NR XXI/425/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.
491 UCHWAŁA NR XXI/424/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.
490 UCHWAŁA NR XXI/423/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.
489 UCHWAŁA NR XXI/422/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ??IX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.
488 UCHWAŁA NR XXI/421/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.
487 UCHWAŁA NR XIX/407/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
486 UCHWAŁA NR XIX/406/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
485 UCHWAŁA NR XIX/405/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
484 UCHWAŁA NR XIX/404/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
483 UCHWAŁA NR XIX/403/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
482 UCHWAŁA NR XIX/402/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
481 UCHWAŁA NR XIX/401/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
480 UCHWAŁA NR XIX/400/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej umieszczenia na stałe, na masztach na dachu siedziby Urzędu Miasta Krakowa flagi państwowej oraz flagi samorządowej miasta Krakowa.
479 UCHWAŁA NR XIX/399/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Pana Macieja Wojewódkę dotyczącej przeznaczenia kwoty 100.000 złotych lub innej celem wsparcia odbudowy katedry Notre Dame.
478 UCHWAŁA NR XIX/398/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym.
477 UCHWAŁA NR XXI/415/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.
476 UCHWAŁA NR XXI/414/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
475 UCHWAŁA NR XXI/413/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).
474 UCHWAŁA NR XXI/412/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów).
473 UCHWAŁA NR XIX/395/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900).
472 UCHWAŁA NR XXIII/469/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 58 % bonifikaty od ceny ustalonej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację lokalu.
471 UCHWAŁA NR XXIII/468/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76 % bonifikaty.
470 UCHWAŁA NR XXIII/467/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty.
469 UCHWAŁA NR XXIII/474/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/1347/17 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020.
468 UCHWAŁA NR XIX/394/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników.
467 UCHWAŁA NR XIX/393/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników.
466 UCHWAŁA NR XIX/397/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
465 UCHWAŁA NR XIX/396/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
462 UCHWAŁA NR XXIII/466/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku na os. Przy Arce 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty.
461 UCHWAŁA NR XXIII/465/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty.
460 UCHWAŁA NR XXI/416/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).
459 UCHWAŁA NR XX/380/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium za rok 2018 dla Prezydenta Miasta Krakowa.
458 UCHWAŁA NR XX/379/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018.
457 UCHWAŁA NR XVIII/341/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa.
456 UCHWAŁA NR XXI/442/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia działań związanych ze wskazaniem możliwych rozwiązań kwestii zadłużenia klubu Wisła Kraków w stosunku do Gminy Kraków. <<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 16.08.2019 r. (WI-V.4131.1.2019) stwierdzające nieważność uchwały w całości.
455 UCHWAŁA NR XVIII/342/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
454 UCHWAŁA NR XXIII/464/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty.
453 UCHWAŁA NR XVIII/376/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/1973/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ''Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. ''Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'', realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 ''Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT''.
452 UCHWAŁA NR XXI/420/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
449 UCHWAŁA NR XIX/391/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych. <<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31.07.2019 r. (WN-II.4131.1.29.2019) stwierdzające nieważność uchwały w całości.
448 UCHWAŁA NR XXI/411/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie.
447 UCHWAŁA NR XXII/457/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. ''Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących'' w Krakowie.
446 UCHWAŁA NR XIX/388/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
445 UCHWAŁA NR XIX/387/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926).
444 UCHWAŁA NR XIX/386/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926).
443 UCHWAŁA NR XVIII/377/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900).
441 UCHWAŁA NR XVIII/375/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 r.
440 UCHWAŁA NR XXIII/506/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r, w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
439 UCHWAŁA NR XIX/390/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym. <<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31.07.2019 r. (WN-II.4131.1.28.2019) stwierdzające nieważność uchwały w całości.
438 UCHWAŁA NR XX/378/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania.