Projekty podjęte - VIII kadencja

Nr druku     Uchwała
262 UCHWAŁA NR XIV/246/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.
261 UCHWAŁA NR XIV/245/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 176/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Włoskiej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.
260 UCHWAŁA NR XIV/250/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Projektowana nowa kategoria ul. Buszka''.
259 UCHWAŁA NR XII/216/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/83/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa.
257 UCHWAŁA NR XIV/244/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i prawa współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków na cele realizacji inwestycji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa.
256 UCHWAŁA NR XIV/243/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3739/1000617 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.
254 UCHWAŁA NR XII/213/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
252 UCHWAŁA NR XIV/242/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz ''Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci'' w Krakowie zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Odmętowej z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz z udzieleniem 90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ceny sprzedaży w/w budynku.
251 UCHWAŁA NR XIV/241/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń.
250 UCHWAŁA NR XIII/226/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
249 UCHWAŁA NR XII/201/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie.
248 UCHWAŁA NR XIII/233/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji ''Kraków bez plastiku''.
247 UCHWAŁA NR XII/214/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
246 UCHWAŁA NR XII/215/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
245 UCHWAŁA NR XII/212/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zbudowania i usytuowania w jednej z sal Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych funkcjonalnej repliki Okrągłego Stołu w ramach jubileuszu 30. rocznicy tak zwanych wyborów czerwcowych.
244 UCHWAŁA NR XIII/224/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.
243 UCHWAŁA NR XII/203/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.
242 UCHWAŁA NR XI/156/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa.
241 UCHWAŁA NR XII/189/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.
240 UCHWAŁA NR XII/188/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej oraz lokalizacji pomnika Armii Krajowej.
239 UCHWAŁA NR XI/157/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.
238 UCHWAŁA NR XIV/256/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie projektu ''Witaminowa Bomba''.
237 UCHWAŁA NR XII/209/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa.
235 UCHWAŁA NR XII/208/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzania dzieci w godzinach rannych.
234 UCHWAŁA NR XV/294/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uporządkowania przestrzeni publicznej z porzuconych hulajnóg elektrycznych.
231 UCHWAŁA NR XII/207/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pólwsie Zwierzynieckie''.
230 UCHWAŁA NR XIII/223/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej.
229 UCHWAŁA NR XIII/222/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach.
228 UCHWAŁA NR XIII/221/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie.
227 UCHWAŁA NR XIII/225/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia.
226 UCHWAŁA NR XII/202/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie odwołania Katarzyny Banaś z pełnienia funkcji ławnika.
225 UCHWAŁA NR XII/200/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
224 UCHWAŁA NR XI/179/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.
223 UCHWAŁA NR XII/199/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.
222 UCHWAŁA NR XII/198/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic).
221 UCHWAŁA NR XII/197/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852, 853, 854 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900).
220 UCHWAŁA NR XI/182/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921).
219 UCHWAŁA NR XII/196/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 648/3969 części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
218 UCHWAŁA NR XII/195/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
217 UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Hutniczym 5, oznaczonej jako działka nr 27 obręb 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu.
216 UCHWAŁA NR XI/178/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadania pn. ''Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ'' w 2019 r.
215 UCHWAŁA NR XI/181/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. opracowania programu rozwoju na terenie miasta Krakowa ogrodów społecznych.
214 UCHWAŁA NR XII/206/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2019.
213 UCHWAŁA NR XI/180/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników.
212 UCHWAŁA NR XI/171/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
211 UCHWAŁA NR XI/169/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ''Planu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków''.
210 UCHWAŁA NR XIII/220/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie.
209 UCHWAŁA NR XI/158/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa.
208 UCHWAŁA NR XI/173/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2555/18 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.
207 UCHWAŁA NR XII/205/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 26.04.2019 r. (WN-II.4131.1.17.2019) stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 1 i § 2.