Roczny harmonogram posiedzeń Komisji RMK - 2020 rok

______________________________________

Komisja Główna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK


30 grudnia 2019 r.; w 2020 roku: 13 stycznia; 3 lutego; 17 lutego; 2 marca, 16 marca; 30 marca; 27 kwietnia; 11 maja - posiedzenie przeniesione na 12 maja 2020 r. (posiedzenie w formie korespondencyjnej); 25 maja; 1 czerwca - posiedzenie w formie korespondencyjnej; 15 czerwca; 29 czerwca - posiedzenie przeniesione na 30 czerwca 2020 r. (posiedzenie w formie korespondencyjnej); 8 lipca (posiedzenie w formie korespondencyjnej); 31 sierpnia;14 września, 28 września; 12 października; 26 października; 9 listopada; 23 listopada; 7 grudnia. - Ze względu na trwający stan epidemii harmonogram posiedzeń Komisji może ulec zmianie.

 

 

______________________________________  

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa 

poniedziałki - godz. 17.00 sala Dietla UMK

20 stycznia; 10 lutego; 24 lutego; 9 marca; 23 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 27 kwietnia - godz. 15.30 - sala obrad RMK; 4 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 18 maja - godz. 15.30 sala Dietla; 1 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 10 czerwca godz. 9.15 sala 303; 22 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 lipca - godz. 16.30 sala nr 303 UMK; 24 sierpnia; 7 września; 21 września; 5 października; 19 października; 16 listopada; 30 listopada; 14 grudnia 2020 r.

 

______________________________________

Komisja Promocji i Turystyki

 

czwartki - godz. 16.00 - sala 303 UMK

 

 

9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego; 27 lutego; 12 marca - posiedzenie komisji odwołane; 26 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 9 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 30 kwietnia - godz. 16.00 posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 7 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się ; 21 maja - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 4 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 25 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 29 czerwca godz. 15.30 - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 9 lipca - godz. 16.00 sala Lea; 27 sierpnia; 10 września; 24 września; 8 października; 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2020 r.


 

______________________________________

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

czwartki  godz. 15.00 - sala 303 UMK 

 

 

9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego; 27 lutego; 12 marca - posiedzenie komisji odwołane; 26 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 9 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 21 kwietnia (wtorek) godz. 15.30 - posiedzenie w trybie zdalnym; 7 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 21 maja - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 4 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 25 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 29 czerwca godz. 16.00 - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 9 lipca; 27 sierpnia; 10 września; 24 września; 8 października; 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2020 r.

 

_______________________________________

Komisja Dialogu Obywatelskiego

wtorki - godz. 17.30 - sala 303 UMK

 

 

7 stycznia; 21 stycznia; 11 lutego; 25 lutego; 10 marca; 24 marca - pisedzenie komisji nie odbędzie się; 7 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 28 kwietnia - godz. 17.30 - posiedzenie w trybie zdalnym; 5 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 19 maja - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 2 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 23 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 30 czerwca godz. 17.30 - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 7 lipca - posiedzenie komisji w trybie korespondencyjnym; 25 sierpnia; 8 września; 22 września; 6 października; 20 października; 3 listopada; 17 listopada; 1 grudnia; 15 grudnia 2020 r.

 

 ______________________________________

Komisja Rewizyjna 

poniedziałki - godz. 15.30 - sala 303 UMK

 

 

20 stycznia; 10 lutego; 9 marca; 6 kwietnia posiedzenie komisji nie odbędzie się; 27 kwietnia godz. 15.00 - sala obrad RMK; 4 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 29 maja godz. 12.00 - posiedzenie komisji w trybie korespondencyjnym; 1 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 8 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 16.czerwca; 18 czerwca; 6 lipca; 24 sierpnia; 7 września; 5 października; 2 listopada; 14 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________ 

Komisja Budżetowa

wtorki - godz. 15.00 - sala 303 UMK

 

 

7 stycznia; 21 stycznia; 11 lutego; 25 lutego; 10 marca;20 marca (piątek) godz. 15.00 sala obrad RMK; 24 marca; 7 kwietnia posiedzenie komisji nie odbędzie się; 28 kwietnia - godz. 15.00 - posiedzenie w trybie zdalnym; 5 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 19 maja; 2 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 23 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 lipca; 25 sierpnia; 8 września; 22 września; 6 października; 20 października; 3 listopada; 17 listopada; 1 grudnia; 15 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Infrastruktury

poniedziałki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK 

 

 

20 stycznia; 10 lutego; 24 lutego; 9 marca; 23 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 kwietnia posiedzenie komisji nie odbędzie się; 27 kwietnia - godz. 13.00 - sala obrad RMK; 4 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 18 maja; 1 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 22 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 lipca; 24 sierpnia; 7 września; 21 września; 5 października; 19 października; 2 listopada; 16 listopada; 30 listopada; 14 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

poniedziałki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK

 

 

20 stycznia; 10 lutego; 24 lutego; 9 marca; 23 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 27 kwietnia - godz. 15.00 posiedzenie komisji w trybie korespondencyjnym; 4 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 18 maja; 1 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 22 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 lipca - godz. 16.00 - sala obrad RMK; 13 lipca - godz. 16.00 - sala obrad Rady Miasta Krakowa; 20 lipca - godz. 16.00 - sala obrad RMK; 24 sierpnia; 7 września; 21 września; 5 października; 19 października; 2 listopada; 16 listopada; 30 listopada; 14 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

wtorki - godz. 17.00 - sala  Lea UMK

 

 

7 stycznia; 21 stycznia; 11 lutego; 25 lutego; 10 marca; 24 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 kwietnia posiedzenie komisji nie odbędzie się; 21 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 5 maja -(sala obrad RMK); 19 maja; 2 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 23 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 30 czerwca godz. 16.00 sala obrad RMK; 7 lipca; 25 sierpnia; 8 września; 22 września; 6 października; 20 października; 3 listopada; 17 listopada; 1 grudnia; 15 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej

wtorki - godz. 16.00 - sala Dietla UMK

 

 

7 stycznia; 21 stycznia; 11 lutego;  20 lutego godz. 14.00 Karcher Hala Cracovia - Centrum Sportu Niepełnosprawnych - al. Focha 40; 25 lutego - posiedzenie komisji odwołane; 10 marca; 24 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 28 kwietnia - posiedzenie komisji w trybie zdalnym i korespondencyjnie; 5 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 19 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 22 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 2 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 9 czerwca godz. 16.30 - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 23 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 lipca - godz. 16.00 sala Kupiecka UMK; 25 sierpnia; 8 września; 22 września; 6 października; 20 października; 3 listopada; 17 listopada; 1 grudnia; 15 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

 Komisja Kształtowania Środowiska

środy - godz. 9.30 - sala 303 UMK

czwartki - godz. 16.00 - Sala Dietla UMK

 

 

9 stycznia (czwartek); 22 stycznia (środa); 12 lutego (środa); 26 lutego (środa); 12 marca (czwartek) - posiedzenie komisji odwołane; 26 marca (czwartek) - godz.17.00 sala obrad RMK - posiedzenie odwołane; 9 kwietnia (czwartek); 29 kwietnia (środa) - godz. 9.30 - posiedzenie w trybie korespondencyjnym; 7 maja (czwartek) - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 20 maja (środa); 4 czerwca (czwartek)- posiedzenie komisji nie odbędzie się; 24 czerwca (środa) - godz. 16.00 sala obrad RMK; 9 lipca (czwartek); 16 lipca (czwartek) - godz. 15.00 - sala Lea UMK; 30 lipca (czwartek) - posiedzenie komisji w trybie korespondencyjnym: 27 sierpnia (czwartek); 10 września (czwartek); 23 września (środa); 8 października (czwartek); 21 października (środa); 5 listopada (czwartek); 18 listopada (środa); 10 grudnia (czwartek); 16 grudnia (środa) 2020 r.

 

 

______________________________________

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

środy - godz. 08.45 - sala Dietla UMK

 

8 stycznia; 22 stycznia; 12 lutego; 26 lutego; 11 marca posiedzenie komisji odwołane; 25 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 8 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 22 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 maja- posiedzenie komisji nie odbędzie się; 18 maja - godz. 15.00, 28 maja godz. 15.00; 3 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się;  10 czerwca godz. 8.45 sala Portretowa i sala Dietla; 24 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 1 lipca godz. 15.00 - sala obrad RMK; 8 lipca; 26 sierpnia; 9 września; 23 września; 7 października; 21 października; 4 listopada; 18 listopada; 2 grudnia; 16 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

środy - godz. 9.15 -  sala 303 UMK 

czwartki - godz. 17.00 - sala 303 UMK

 

8 stycznia (środa); 23 stycznia (czwartek); 12 lutego (środa); 26 lutego (środa) sala Kupiecka UMK, 27 lutego (czwartek); 11 marca (środa) - posiedzenie odwołane; 26 marca (czwartek) - sala obrad RMK - posiedzenie odwołane; 8 kwietnia (środa) - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 29 kwietnia (środa) - godz. 10.30 - posiedzenie korespondencyjne; 6 maja (środa) - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 21 maja (czwartek); 3 czerwca (środa) - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 25 czerwca (czwartek) - Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" Al. Żubrowa 15; 8 lipca (środa); 26 sierpnia (środa); 9 września (środa); 24 września (czwartek); 7 października (środa); 2 października (czwartek); 4 listopada (środa); 19 listopada (czwartek); 2 grudnia (środa); 17 grudnia (czwartek) 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa 

wtorki - godz. 16.15 - sala Kupiecka UMK

 

7 stycznia; 21 stycznia; 11 lutego; 18 lutego godz. 16.30 sala Dietla UMK; 25 lutego; 10 marca - posiedzenie odwołane; 24 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się ; 7 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 28 kwietnia - godz. 16.15 - posiedzenie w trybie zdalnym;  5 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 19 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 25 maja godz. 12.30 - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 2 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 9 czerwca - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 23 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 lipca - godz. 16.15 - posiedzenie komisji w trybie zdalnym; 25 sierpnia; 8 września; 22 września; 6 października; 20 października; 3 listopada; 17 listopada; 1 grudnia; 15 grudnia 2020 r.

 

 

____________________________________

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

wtorki - godz. 13.30 - sala  Portretowa UMK 

 

7 stycznia godz. 13.00 - posiedzenie Komisji w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury - ul. Mikołajska 2; 21 stycznia - posiedzenie Komisji nie odbędzie się; 11 lutego; 25 lutego; 10 marca; 24 marca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 kwietnia posiedzenie komisji nie odbędzie się; 28 kwietnia - godz. 13.00 - posiedzenie korespondencyjne; 5 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 19 maja; 2 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 9 czerwca godz. 16.00 - posiedzenie korespondencyjne; 23 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 lipca - godz. 13.30 - sala obrad RMK; 25 sierpnia; 8 września; 22 września; 6 października; 20 października; 3 listopada; 17 listopada; 1 grudnia; 15 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Edukacji

wtorek - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK

 

7 stycznia; 21 stycznia; 11 lutego; 25 lutego; 10 marca; 24 marca - pisiedzenie komisji nie odbędzie się; 7 kwietnia - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 28 kwietnia godz. 13.30 - posiedzenie komisji w trybie zdalnym i korespondencyjnie ; 5 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 19 maja - posiedzenie w trybie korespondencyjnym; 2 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 23 czerwca - sala obrad RMK; 30 czerwca - posiedzenie korespondencyjne; 7 lipca - posiedzenie korespondencyjne; 25 sierpnia; 8 września; 22 września; 6 października; 20 października; 3 listopada; 17 listopada; 1 grudnia; 15 grudnia 2020 r.

 

 

______________________________________

Komisja Praworządności

poniedziałki - godz. 13.00 - sala Dietla UMK

 

20 stycznia; 10 lutego -posiedzenie Komisji Praworządności zostało odwołane; 24 lutego; 9 marca; 23 marca -posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 kwietnia posiedzenie komisji nie odbędzie się; 27 kwietnia - godz. 12.00 - sala obrad RMK; 4 maja - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 18 maja; 1 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 22 czerwca - posiedzenie komisji nie odbędzie się; 6 lipca; 24 sierpnia; 7 września; 21 września; 5 października; 19 października; 16 listopada; 30 listopada; 14 grudnia 2020 r.