Roczny harmonogram posiedzeń Komisji RMK - 2019 rok

______________________________________

Komisja Główna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK


21 stycznia; 4 lutego; 18 lutego; 4 marca, 18 marca; 1 kwietnia; 15 kwietnia; 29 kwietnia; 13 maja; 3 czerwca; 17 czerwca; 1 lipca; 28 sierpnia (w przerwie sesji); 2 września, 16 września; 30 września; 14 października; 28 października; 25 listopada; 9 grudnia 2019 r.

 ______________________________________

 

Komisja Rewizyjna

 

poniedziałki - godz. 15.30 - sala 303 UMK

 

7 stycznia; 28 stycznia; 11 lutego; 11 marca; 8 kwietnia; 6 maja - posiedzenie zostało przeniesione na 20 maja br; 3 czerwca - posiedzenie zostało przeniesione na 6 czerwca br na godz. 16.00; 10 czerwca; 8 lipca; 26 sierpnia; 9 września - posiedzenie odbędzie się 23 września o godz. 15:30 w Sali Dietla; 7 października; 4 listopada; 2 grudnia  2019 r.

______________________________________

 

Komisja Budżetowa

wtorki - godz. 15.00 - sala 303 UMK

 

8 stycznia; 29 stycznia;12 lutego, 26 lutego; 5 marca sala 303 UMK; 12 marca, 26 marca; 9 kwietnia, 23 kwietnia; 7 maja, 21 maja; 11 czerwca, 25 czerwca; 9 lipca; 27 sierpnia; 10 września, 24 września; 8 października, 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2019 r.

______________________________________

Komisja Infrastruktury

poniedziałki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK 

 

7 stycznia; 28 stycznia; 12 lutego, 25 lutego; 11 marca; 25 marca; 8 kwietnia; 6 maja; 20 maja; 10 czerwca; 24 czerwca; 8 lipca -(wyjazd  o godz.12.00) -  wyjazdowe posiedzenie Komisji na teren budowy Trasy Łagiewnickiej; 10 lipca - kontynuacja posiedzenia z 8 lipca w przerwie sesji; 15 lipca 2019 r.godz.16.00, sala Lea UMK; 26 sierpnia; 9 września; 23 września; 7 października, 21 października; 4 listopada; 18 listopada; 2 grudnia; 16 grudnia 2019 r.

______________________________________

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

wtorki - godz. 17.00 - sala  Dietla UMK


8 stycznia; 29 stycznia; 12 lutego, 26 lutego; 12 marca, 26 marca; 9 kwietnia, 23 kwietnia; 7 maja, 21 maja; 11 czerwca, 25 czerwca; 9 lipca; 27 sierpnia; 10 września, 24 września; 8 października, 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2019 r.

______________________________________

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

poniedziałki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK

 

3 stycznia; 7 stycznia; 28 stycznia; 11 lutego; 25 lutego; 11 marca; 25 marca; 8 kwietnia; 6 maja; 20 maja;10 czerwca; 24 czerwca; 8 lipca - kontynuacja posiedzenia 10 lipca w przerwie sesji; 26 sierpnia; 9 września - kontynuacja posiedzenia 11 września w przerwie sesji; 23 września; 7 października; 21 października; 4 listopada; 18 listopada; 2 grudnia; 16 grudnia 2019 r.

 

______________________________________

Komisja Edukacji

wtorki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK

 

8 stycznia; 29 stycznia; 12 lutego, 26 lutego; 12 marca, 26 marca; 9 kwietnia, 23 kwietnia; 7 maja, 21 maja; 11 czerwca; 25 czerwca -  godz.16.00, w  Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 w Krakowie; 9 lipca; 27 sierpnia - godz. 16.00 - w siedzibie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych przy ul. Górka Narodowa 116 w Krakowie; 10 września; 24 września - o godz.16.00, w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Prawocheńskiego 7  w Krakowie; 8 października, 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2019 r.

 

______________________________________

Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa (zmiana nazwy uchwała Nr XVI/340/19)

wtorki - godz. 16.15 - sala Kupiecka UMK

 

8 stycznia; 29 stycznia; 12 lutego; 26 lutego - godz.12.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji – Szpital im. Stefana Żeromskiego; 12 marca - o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37 w Krakowie; 26 marca; 9 kwietnia - godz.12.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie, Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych, ul. Wielicka 267; 23 kwietnia;  7 maja; 21 maja; 4 czerwca; 25 czerwca - Sala 303 UMK; 9 lipca; 27 sierpnia; 10 września; 24 września; 8 października; 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2019 r.

 

____________________________________

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

wtorki - godz. 13.30 - sala  Portretowa UMK 

 

8 stycznia; 29 stycznia; 12 lutego, 26 lutego; 12 marca, 26 marca; 9 kwietnia, 23 kwietnia; 7 maja; 21 maja; 11 czerwca, 25 czerwca; 9 lipca; 27 sierpnia; 10 września; 24 września; 8 października; 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2019 r.

 

______________________________________

Komisja Praworządności

 

poniedziałki - godz. 13.00 - sala Dietla UMK

 

28 stycznia; 11 lutego; 25 lutego; 11 marca, 25 marca; 8 kwietnia - posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Dobrego Pasterza 116; godz. 12.00; 6 maja - posiedzenie Komisji odwołane, 20 maja; 10 czerwca, 24 czerwca; 8 lipca - przeniesione na 9 lipca 2019 r. (wtorek), o godz.14.00, w sali 303 Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4; 26 sierpnia; 9 września - posiedzenie odwołane, 23 września - posiedzenie o godz.12.30, w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1.; 7 października, 21 października; 4 listopada; 18 listopada; 2 grudnia; 16 grudnia 2019 r.

 

______________________________________

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

poniedziałki - godz. 17.00 - sala Dietla UMK

 

28 stycznia; 11 lutego; 25 lutego; 11 marca; 25 marca - godz. 17.00; 8 kwietnia; 6 maja; 20 maja; 10 czerwca; 24 czerwca; 8 lipca; 26 sierpnia; 9 września - posiedzenie odbędzie się w środę 11 września 2019 r. o godz. 8:30 w sali 303 UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4; 23 września; 7 października; 21 października; 4 listopada; 18 listopada; 2 grudnia; 16 grudnia 2019 r.

 

______________________________________

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

środy - godz. 9.15 -  sala 303 UMK


czwartki - godz. 17.00 - sala 303 UMK

 

9 stycznia - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK); 31 stycznia - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 13 lutego - (środa - godz. 9.30 - sala 303 UMK); 28 lutego - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 13 marca - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK) - posiedzenie przeniesione na 14 marca godz. 17.00 sala Portretowa UMK; 28 marca - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 10 kwietnia - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK) - posiedzenie odwołane; 25 kwietnia - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 8 maja - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK) - posiedzenie Komisji odwołane; 23 maja - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 12 czerwca - (środa - godz. 9.30 - sala 303 UMK); 25 czerwca 2019 r. (wtorek),  godz. 18.00, w Sali Portretowej UMK; 27 czerwca - posiedzenie przeniesione na 25 czerwca br.; 10 lipca - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK); 29 sierpnia - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 11 września - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK); 26 września - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK) - posiedzenie przeniesione na 25 września godz. 09.30 sala Kupiecka UMK; 9 października - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK); 24 października - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 6 listopada - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK);21 listopada - (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK); 4 grudnia - (środa - godz. 9.15 - sala 303 UMK); 18 grudnia -  (czwartek - godz. 17.00 - sala 303 UMK) 2019 r.

 

______________________________________

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej

wtorki - godz. 16.00 - sala Dietla UMK


29 stycznia; 12 lutego; 26 lutego; 12 marca, 26 marca; 9 kwietnia; 23 kwietnia; 7 maja; 21 maja; 11 czerwca; 25 czerwca; 9 lipca; 17 lipca -  godz.13.30 w Sali im .J. Dietla UMK ; 27 sierpnia; 10 września, 24 września; 8 października, 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2019 r.

 

______________________________________

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

czwartki  godz. 15.00 - sala 303 UMK 


31 stycznia; 28 lutego; 14 marca; 28 marca; 11 kwietnia; 25 kwietnia; 9 maja; 23 maja; 13 czerwca; 27 czerwca - godz. 15.30;  11 lipca; 29 sierpnia; 12 września; 26 września;10 października; 24 października; 7 listopada; 21 listopada; 5 grudnia; 19 grudnia 2019 r.

 

_______________________________________

Komisja Promocji i Turystyki

 

czwartki - godz. 16.00 - sala Dietla UMK

 

31 stycznia; 14 lutego; 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia; 25 kwietnia; 9 maja; 13 czerwca; 27 czerwca - godz. 15.30 sala 303 UMK; 11 lipca; 29 sierpnia; 12 września; 26 września; 10 października; 24 października, 7 listopada; 21 listopada; 5 grudnia; 19 grudnia 2019 r.

 

_______________________________________

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego

wtorki - godz. 17.30 - sala 303 UMK


8 stycznia; 29 stycznia; 12 lutego, 26 lutego; 5 marca sala 303 UMK godz. 17.00; 12 marca, 26 marca; 9 kwietnia; 7 maja, 21 maja; 11 czerwca, 25 czerwca - Sala przy ul. Jana Dekerta 24 (siedziba Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia); 9 lipca; 27 sierpnia; 10 września - posiedzenie odwołane, 24 września; 8 października, 22 października; 5 listopada; 19 listopada; 3 grudnia; 17 grudnia 2019 r.

 

______________________________________

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

środy - godz. 08.45 - sala Dietla UMK

 

30 stycznia (sla 303); 13 lutego; 27 lutego; 13 marca, 27 marca; 10 kwietnia (sala Kupiecka); 24 kwietnia; 8 maja; 22 maja; 12 czerwca; 19 czerwca 2019 r. godz. 14:00; 26 czerwca - godz. 08.00; 03 lipca  - dodatkowe posiedzenie Komisji o godz. 14:00 w sali 303 UMK; 10 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada; 20 listopada; 4 grudnia; 18 grudnia 2019 r.