Wersja dokumentu z dnia 2018-11-28 08:10:42

Informacje o Radzie Miasta Krakowa - VIII kadencja 2018-2023 r.


sala obrad
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31- 004 Kraków
tel. +48 12 61-61-404
fax +48 12 61-61-702

 

AKTUALNOŚCI RMK

 Informacje o RMK
Radni Miasta Krakowa | Kluby Radnych | Oświadczenia majątkowe Radnych | Dyżury Radnych | Interpelacje Radnych | Petycje kierowane do RMK | Kalendarium RMK | Archiwum RMK |

Komisje RMK
Skład, przedmiot działania, protokoły posiedzeń | Roczny harmonogram posiedzeń |Kontrole Komisji Rewizyjnej | Bieżący plan posiedzeń

Sesje RMK

Harmonogram sesji | Projekty uchwał | Materiały sesyjne (zwołania sesji, porządki obrad, podsumowania, stenogramy, protokoły, wyniki głosowań, pliki wideo) | Porządek obrad | Głosowania | Uchwały RMK
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady