BIP MJO - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
POMOC NAUCZYCIELA
Wymiar etatu: 0,5


1. Wymagania formalne

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.


2. Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy pomoc nauczyciela,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista.


3. Zakres obowiązków

 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę,
 • pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo - wychowawczej,
 • spełnianie w stosunku dz dzieci czynności obsługowych,
 • uczestniczenie w wycieczkach dzieci,
 • utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.


4. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie od 29 października 2018 r.,
 • wynagrodzenie do 1150,
 • wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu,
 • miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Specjalnych,
 • czas pracy dostosowany do pracy szkoły.


5. Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)".6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • drogą elektroniczną na adres: zsips@interia.pl,
 • pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem " NABÓR - Pomoc Nauczyciela" w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Lubomirskiego 21, 31-509 Kraków.Dyrektor mgr  Anna Przetocka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (pomoc nauczyciela)