Dokument archiwalny


SKOTNIKI - PÓŁNOC – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 77/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2019 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" (Druk nr 710):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  2. Opinia Nr 75/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r. dotycząca rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" (Druk nr 711):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  3. Opinia Nr 887/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2018 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu