Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2020-01-22 10:19:49


SKOTNIKI - PÓŁNOC – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 2861/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" (Druk nr 710):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 2565/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2564/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 2491/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 451/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2810/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-10 13:51:24
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-22 10:19:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 11:43:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-10 12:59:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-03 14:05:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-10-03 13:54:27
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-03-05 15:08:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-11 11:02:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-24 11:57:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-24 11:17:24
TOMASZ GDULA
 Publikacja