Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2019-03-05 15:08:24


SKOTNIKI - PÓŁNOC – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 451/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


  2. Zarządzenie Nr 2810/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-10 13:51:24
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-22 10:19:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 11:43:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-10 12:59:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-03 14:05:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-10-03 13:54:27
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-03-05 15:08:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-11 11:02:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-24 11:57:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-24 11:17:24
TOMASZ GDULA
 Publikacja