BIP MJO - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”

DYREKTOR MIĘDZYSZKOLNEGO LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KRAKOWIAK" W KRAKOWIE

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI

 

 

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

- wykształcenie średnie lub wyższe,

 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

- ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela, znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

 

- obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych Word, Excel, poczta elektroniczna,

 

- znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 

- znajomość programu SIO, ZSZO,

 

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 

- dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

 

 

3. Zakres obowiązków

 

- prowadzenie sekretariatu,

 

- wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

 

- prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z stosownymi przepisami, w tym w ZSZO,

 

- przygotowywanie dokumentacji dotyczących wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, nagród i innych,

 

- sporządzanie sprawozdań SIO, GUS i innych,

 

- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu,

 

- prowadzenie gospodarki kasowej.

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- umowa na czas określony od 5.11.2018r., w perspektywie umowa na czas nieokreślony,

 

- wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- CV,

 

- kwestionariusz osobowy,

 

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia

 

- oświadczenie o niekaralności.

 

 

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

 

- wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu do dnia 30.10.2018r. w godz. od 9.00 do 15.00 lub pocztą na adres: Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków lub emailem na adres: zpit_krakowiak@interia.pl ,

 

- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,

 

- placówka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

 

- informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

7.Ilość etatów: 1/2 etatu, w perspektywie zwiększenie etatu.

 

 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

 

 

Aldona Skoczek

 

Dyrektor Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiak" w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” na stanowisko Specjalista ds. administracji