BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 


1. Filip Pach   Bochnia

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Filip Pach spełnił wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.