BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr1 w Krakowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

 

1. Wymagania formalne

• posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe,

• posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

• niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe

• punktualność, uczciwość, pracowitość ,

• rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

3. Zakres obowiązków

• pomoc w przygotowaniu posiłków

• mycie naczyń, sprzątanie kuchni, zaplecza i stołówki

• wykonywanie innych prac pomocniczych w kuchni

 

4. Warunki pracy i płacy:

• zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

• wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r poz.917) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr1,

• rozpoczęcie pracy od zaraz

• miejsce pracy; Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 al. Focha 39 lub ul. Rzeźnicza 4.

 

5.Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę, CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, staż pracy,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres bursa.nr1@interia.pl lub w sekretariacie bursy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 do 31 października 2018 r.

 Dyrektor: Teresa Płoszaj

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (pomoc kuchenna)