CENTRUM NOWEJ HUTY II - część D – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 28 września 2018 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 31 października 2018 r.


powrótPowrót do strony głównej planu