BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
WYNIKI NABORUInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko/a zatrudniono:


Małgorzata Cyrson

Dyrektor Elwira Zadęcka