BIP MJO - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie
WYNIKI NABORUInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko/a zatrudniono:


Panią Olgę Kowalkowską

Dyrektor Marek Filipczyk